", ⇒ हात आखडता घेणे "देण्याचे प्रमाण कमी करणे. Marathi (मराठी marāṭhī [mə'ɾa:ʈʰi:]) ist eine indogermanische Sprache, die mindestens 83 Millionen Menschen als Muttersprache dient, die überwiegend in Indien leben. ⇒ काडीची सत्ता आणि लाखाची मत्ता बरोबर होत नाही जे काम भरपूर पैसा आणि होत नाही, ते थोड्याश्या अधिकाराने होते, संपत्तीपेक्षा सत्ता महत्त्वाची ठरते. "सौम्यपणाने मनुष्य वश करता येतो पण उद्धटपणाने तो आपला शत्रू बनतो.". International Interest Also see international interest. ⇒ खाई त्याला खवखवे जो वाईट काम करतो त्याला मनात धास्ती वाटते. Jump to phrases. ", ⇒ बाजारच्या भाकरी भाजणे"दुसऱ्याच्या उठाठेवी करणे. ⇒ उधारीची पोते, सव्वा हात रिते उधारीने घेतलेला माल नेहमीच कमी भरतो. ", ⇒ बोलाफुलाची गाठ पडणे"सहजासहजी एकवेळ येणे. ⇒ अंगापेक्षा बोंगा मोठा मूळ गोष्टींपेक्षा अनुषांगिक गोष्टींचा बडेजाव मोठा असणे. ⇒ जीत्या हुळहुळे आणि मेल्या कानवले जितेपणी दुर्लक्ष करायचे व मेल्यावर कोड कौतुक करायचे. ", ⇒  अस्तुरीचा बात अन इडयाले नको काथ. ⇒ कुत्र्याची शेपूट नळीत घातले तरी वाकडे मूळचा स्वभाव बदलत नाही. All rights reserved. ⇒ गाजराची पुंगी वाजली तर वाजली, नाहीतर मग मोडून खाल्ली एखाद्या गोष्टीचा उपयोग आपल्या अपेक्षेप्रमाणे झाला तर ठीक,नाहीतर त्याचा अन्य तर्हेने उपयोग करणे. ", ⇒ भिकेचे डोहाळे लागणे"दारिद्रीपणाने वागणे. ⇒ कोणाच्या गाई म्हशी आणि कोणाला उठा बशी चूक एकाची शिक्षा दुसऱ्याला. ⇒ दैव नाही लल्लाटी, पाऊस पडतो शेताच्या काठी नशिबात नसल्यास जवळ आलेली संधी सुद्धा दूर जाते. ⇒ चुलीपुढे शिपाई अन घराबाहेर भागुबाई घरात तेवढा शूर पणाचा आव आणायचा पण बाहेर मात्र घाबरायचे. ⇒ अन्नछत्री जेवणे, वर मिरपूड मागणे दुसऱ्याकडून आवश्यक ती धर्मार्थ मदत घ्यायची त्याशिवाय आणखीनही काही गोष्टी मागून मिजास दाखवणे. ", ⇒ शब्द खाली पडू न देणे "मनाप्रमाणे वागणे. Manny Surname Distribution Map. ⇒ आग रामेश्वरी, बंब सोमेश्वर रोग एकीकडे, उपाय भलतीकडे. Marathi definition, an Indic language of western and central India: the principal language of the state of Maharashtra. ⇒ डोळ्यात केर आणि कानात फुंकर रोग एका जागी व उपचार दुसऱ्या जागी. ⇒ थेंबे थेंबे तळे साचे दिसण्यात शुल्लक वाटणाऱ्या वस्तूंचा संग्रह कालांतराने मोठा संचय होतो. Submit Information on This Surname for a Chance to Win a $79 Genealogy DNA Test. ‘SaIutation to the Supreme.’ Benefit: This mantra will protect one from all the evil forces. ⇒ आजा मेला नातू झाला एखादे नुकसान झाले असता, त्याच वेळी फायद्याची गोष्ट घडणे. ⇒ दिवस बुडाला मजूर उडाला रोजाने व मोलाने काम करणारा थोडेच स्वतःचं समजून काम करणार ? ⇒ उद्योगाचे घरी रिद्धी – सिद्धी पाणी भरी जेथे उद्योग असतो तेथे संपत्ती येते. There are 3 main groups of dialects which are usually identified as Deshi (in the central areas of the state, the basis of the literature language), Konkani (on the coast) and Eastern Marathi. ⇒ आवळा देऊन कोहळा काढणे आपला स्वार्थ साधण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीला लहान वस्तू देऊन मोठी वस्तू मिळविणे. ⇒ ओळखीचा चोर जीवे न सोडली ओळखीचा शत्रू हा अनोळखी शत्रूपेक्षा भयंकर असतो. They inhabit the state of Maharashtra as well as districts bordering the state, such as Belgaum of Karnataka and the state of Goa in western India as well as districts of southern Gujarat and parts of Madhya Pradesh. Submit the origin and/or meaning of Manny to us below. Search for more names by meaning. ⇒ आपलेच दात आपलेच ओठ आपल्याच माणसाने चूक केल्यास अडचणीची परिस्थिती निर्माण होते. ⇒ जानवे घातल्याने ब्राह्मण होत नाही बाह्य देखाव्याने माणूस ज्ञान होत नाही. In Marathi "meaning" is अर्थ(arth). How do you use manny in a sentence? ⇒ दुरून डोंगर साजरे कोणतीही गोष्ट लांबून चांगली दिसते; परंतु जवळ गेल्यावर तिचे खरे स्वरूप कळते. कोणत्याही गोष्टीला ठराविक मर्यादा असते. Useful phrases in Marathi. शेजारणीने एखादा पदार्थ सढळ हाताने करून दिला तरीच मनाची तृप्ति होऊ शकत नाही, ⇒ शेजीबाईची कढी, धावधाव वाढी एकाची वस्तू घेऊन दुसऱ्यावर उपकार दाखविणे, ⇒ शुद्ध बीजापोटी फळे रसाळ गोमटी चांगल्या च्या पोटी चांगल्याच गोष्टी येतात, ⇒ घरचे झाले थोडे व्याह्याने धाडले घोडे अडचणीत आणखी भर पडण्याची घटना घडणे. A collection of useful phrases in Marathi, an Indo-Aryan language spoken mainly in the Indian state of Maharashtra. ⇒ नळी फुंकली सोनारे इकडून तिकडे गेले वारे केलेला उपदेश निष्फळ ठरणे. Ghathi Marathi site has huge collection of marathi mhani | mahni which are starting from the all the letters like a, ka, kha, ga, gha, etc. ⇒ ऐकावे जनाचे करावे मनाचे लोकांचे मत जाणून घेऊन आपल्या मनाला पटेल तेच करने. meaning translation in English-Marathi dictionary. ⇒ उचल पत्रावळी, म्हणे जेवणारे किती? ⇒ धर्म करता कर्म उभे राहते एखादी चांगली गोष्ट करत असताना पुष्कळदा त्यातून नको ती निष्पत्ती होते. ⇒ ज्याचे करावे बरे तो म्हणतो माझेच खरे एखाद्याचे भले करायला जावे तर तो त्या गोष्टीस विरोधच करतो व आपलाच हेका चालवण्याचा प्रयत्न करतो. ⇒ एकाची जळते दाढी दुसरा त्यावर पेटवू पाहतो विडी दुसऱ्याच्या अडचणींचा विचार न करता त्यातही स्वतःचा फायदा पाहण्याची दृष्टी ठेवणे. ⇒ दैव आले द्यायला अन् पदर नाही घ्यायला नशिबाने मिळणे परंतु घेता न येणे. Appreciate Meaning in Marathi. संतती असल्यास हिस्सेवात होतीलच. Reference: Anonymous, Last Update: 2020-06-19 This post will not make you a pro at the language (there are language classes for that, cheapskate!). ⇒ आपल्याच पोळीवर तूप ओढणे फक्त स्वतःचाच तेवढा फायदा साधून घेणे. "जर सोबत असेल तर तरी त्रास आणि नसेल सोबत तरी त्रास. ", ⇒ असून अडचण नसून खोळंबा. See more. maybe . ⇒ अंत काळापेक्षा मध्यान्हकाळ कठीण मरण्याच्या वेदनांपेक्षा भुकेच्या वेदना अधिक दुःखदायक असतात. In marathi language there are different types of marathi mhani | mahni for different types of condition that are happening in the daily life of maharashtrain peoples. ⇒ पाचामुखी परमेश्वर बहुसंख्य लोक म्हणतील तेच खरे मानावे, ⇒ पाप आढ्यावर बोंबलते पाप उघड झाल्याशिवाय राहत नाही, ⇒ पाची बोटे सारखी नसतात सर्वच माणसे सारख्याच स्वभावाची नसतात, ⇒ पायलीची सामसूम चिपट्याची धामधूम जिथे मोठी शांत असतात तेथे छोट्यांचा बडेजाव असतो, ⇒ पाण्यामध्ये मासा झोप घेतो कैसा जावे त्याच्या वंशा तेव्हा कळे अनुभव घेतल्याशिवाय शहाणपण येत नाही, ⇒ पाहुनी आली आणि म्होतुर लावून गेली पाहुणे म्हणून येणे आणि नुकसान करून जाणे, ⇒ पी हळद नि हो गोरी कोणत्याही बाबतीत उतावळेपणा करणे, ⇒ पुत्र मागण्यास गेली भ्रतार नवरा घालवून आली फायदा होईल म्हणून जाणे परंतु नुकसान होणे, ⇒ पुढच्याच ठेच मागचा शहाणा दुसऱ्याच्या अनुभवावरून मनुष्य काही बोध घेतो व सावधपणे वागतो, ⇒ पुढे तिखट मागे पोचट दिसायला फार मोठी पण प्रत्यक्षात तसे नसणारे, ⇒ पै दक्षिण लक्ष प्रदक्षिणा पैसा कमी काम जास्त, ⇒ पोटी कस्तुरी वासासाठी फिरे भिरीभिरी स्वतः जवळच असणारी वस्तू शोधण्यासाठी इतरत्र फिरणे, ⇒ पोर होईल ना व सवत साहिना आपल्याकडून होत नाही व दुसऱ्यालाही करू द्यायचे नाही, ⇒ फासा पडेल तो डाव राजा बोलेल तो न्याय राजाने दिलेला न्याय मनाविरुद्ध असला किंवा चुकीचा असला तरी तो मानावा लागतो, ⇒ फुले वेचली तिथे गोवर्या वेचणे जेथे सुख भोगले तेथे वाईट दिवस पाहण्याचे नशिबी येणे, ⇒ फुल ना फुलाची पाकळी वास्तविक जितके द्यायला पाहिजे तितके देण्याचे सामर्थ्य नसल्यामुळे त्यापेक्षा पुष्कळ कमी देणे, ⇒ फुटका डोळा काजळाने साजरा करावा आपल्या अंगचा जो दोष नाहीसा होण्यासारखा नसतो तो झाकता येईल तितका झाकावा, ⇒ बडा घर पोकळ वासा दिसण्या श्रीमंती पण प्रत्यक्षात तिचा अभाव, ⇒ बळी तो कान पिळी बलवान मनुष्य इतरांवर सत्ता गाजवितो, ⇒ बकरीचे शेपूट माशाही वारीना व लाजही राखीना निरुपयोगी गोष्ट, ⇒ बाप से बेटा सवाई वडिलांपेक्षा मुलगा अधिक कर्तबगार, ⇒ बाप तसा बेटा बापाच्या अंगचे गुण मुलात उतरणे, ⇒ बावळी मुद्रा देवळी निद्रा दिसण्यास बावळट पण व्यवहारचतुर माणूस, ⇒ जारात तुरी भट भटणीला मारी काल्पनिक गोष्टीवरुन भांडण करणे, ⇒ बारक्या फणसाला म्हैस राखण ज्याच्या पासून धोका आहे त्याच्याकडे संरक्षणाची जबाबदारी सोपविणे, ⇒ बुडत्याला काडीचा आधार घोर संकट काळी मिळालेली थोडीशी मदत देखील महत्त्वाची ठरते, ⇒ बैल गेला आणि झोपा केला एखादी गोष्ट होऊन गेल्यावर तिचे निवारण करण्यासाठी केलेली व्यवस्था व्यर्थ ठरते, ⇒ बोलेल तो करेल काय केवळ बडबड करणाऱ्याकडून काहीही होऊ शकत नाही, ⇒ बोडकी आली व केस कर झाली विधवा आली अन लग्न लावून गेली, ⇒ भटाला दिली ओसरी भट हातपाय पसरी एखाद्याला आश्रय दिला तर तो त्यावर समाधान न मानता अधिक फायदा घेण्याचा प्रयत्न करतो, ⇒ भरवशाच्या म्हशीला टोणगा ज्या व्यक्तीवर अति विश्वास आहे नेमक्या अशाच व्यक्ती कडून विश्वासघात होणे, ⇒ भित्यापाठी ब्रह्मराक्षस बिद्री व्यक्ती काही कारण नसताना भीत असते, ⇒ भिंतीला कान असतात गुप्त गोष्ट उघड झाल्याशिवाय राहात नाही, ⇒ भीड भिकेची बहीण उगाच मनात भीती बाळगून आपण एखाद्याला नकार देऊ शकलो नाही तर शेवटी आपणावर भीक मागण्याची पाळी येणे, ⇒ भीक नको पण कुत्रा आवर एखाद्याच्या मनात नसले तर त्याने मदत करू नये परंतु निदान आपल्या कार्यात अडथळा आणू नये अशी स्थिती, ⇒ भागीचे घोडे की किवणाने मेले भागीदारीतील या गोष्टीचा लाभ सर्वच घेतात काळजी मात्र कोणीच घेत नाही, ⇒ मऊ सापडले म्हणून कोपराने खणू नये कोणाच्याही चांगुलपणाचा गैरफायदा घेऊ नये, ⇒ मनात मांडे पदरात धोंडे केवळ मोठ मोठी मनोराज्य करायचे परंतु प्रत्यक्षात पदरात काहीही पडत नाही अशी स्थिती, ⇒ मनी वसे ते स्वप्नी दिसे ज्या गोष्टींचा आपण सतत ध्यास लागलेला असतो ती गोष्ट स्वप्नात दिसणे, ⇒ नाही पण जण्याची तरी असावी एखादी वाईट कृत्य करताना म्हणाला काही वाटले नाही तरी जगाला काय वाटेल याचा विचार करावा, ⇒ मन जाणे पाप आपण केलेले पाप दुसऱ्याला कळाले नाही तरी ज्याचे त्याला ते माहीत असतेच, ⇒ मन राजा मन प्रजा हुकुम करणारे आपले मनच ते पाळणारे ही आपली मनच असते, ⇒ माणकीस बोललं, झुणकीस लागलं एकाला बोलणे अन् दुसऱ्या लागणे, ⇒ मामुजी मेला अन् गांव गोळा झाला क्षुल्लक गोष्टीचा गवगवा करणे, ⇒ मांजरीचे दात तिच्या पिल्लाला लागत नाही आई वडिलांचे बोलणे लेकराच्या हिताचेच असते, ⇒ मानेवर गळू आणि पायाला जळू रोग एकीकडे उपाय भलतीकडे, ⇒ मुंगीला मिळाला गहू कुठे नेऊ अन् कुठे ठेवू छोट्याशा गोष्टींनीही हुरळून जाणे, ⇒ मुंगीला मुताचा पूर लोकांना लहान संकट ही डोंगराएवढी वाटते, ⇒ मुलाचे पाय पाळण्यात दिसतात लहान वयातच व्यक्तीच्या गुणदोषांचे दर्शन होते, ⇒ मूर्ख लोक भांडते वकील घरी बांधते मूर्खांचे भांड अन् तिसऱ्याचा लाभ, ⇒ म्हशीला मणभर दूध मेल्यावर गुणगान करणे, ⇒ म्हातारीने कोंबडे लपविले म्हणून उजडायचे राहत नाही निसर्ग नियमानुसार ज्या घटना घडायच्या त्या घडतातच म्हशीचे दुध काढतांना आधी आचळाला दूध लागावे लागते फायदा उचलण्यासाठी आधी थोडी खुशामत करावी लागते, ⇒ यथा राजा तथा प्रजा सर्वसामान्य लोक नेहमी मोठ्यांचे किंवा वरिष्ठांचे अनुकरण करतात, ⇒ या बोटाची थुंकी त्या बोटावर करणे बनवाबनवी करणे, ⇒ रे माझ्या मागल्या ताक कण्या चांगल्या एखाद्याने केलेला उपदेश ऐकून न घेता पूर्वीप्रमाणेच वागणे, ⇒ ये रे कुत्र्या खा माझा पाय आपण होऊन संकट ओढवून घेणे, ⇒ रंग जाणे रंगारी ज्याची विद्या त्यालाच माहीत, ⇒ रात्र थोडी सोंगे फार कामे भरपूर पण वेळ थोडा असणे, ⇒ रडत राऊत रडत राव घोड्यावर स्वार इच्छा नसताना जबाबदारी अंगावर पडणे, ⇒ रामाशिवाय रामायण कृष्णाशिवाय महाभारत मुख्य गोष्टीचा अभाव, ⇒ राईचा पर्वत करणे मूळ गोष्ट अगदी क्षुल्लक असता तिचा विपर्यास करून सांगणे, ⇒ राज्याचे घोडे आणि खासदार उडे वस्तू एकाची मिजास दुसऱ्याची, ⇒ रोज मरे त्याला कोण रडे तीच ती गोष्ट वारंवार होऊ लागली म्हणजे तिच्यातील स्वारस्य नष्ट होते व तिच्याकडे कोणीही लक्ष देत नाही, ⇒ लग्नाला वीस तर वाजंत्री ला तीस मुख्य कार्य पेक्षा गौण कार्यालाच खर्च अधिक लष्कराच्या भाकर्‍या भाजणे बिन फायद्याचा आणि निरर्थक उद्योग करणे, ⇒ लकडी दाखविल्या शिवाय मकडी वळत नाही धाका शिवाय शिस्त नाही, ⇒ लग्नाला गेली आणि बारशाला आली अतिशय उशिराने पोहोचणे, ⇒ लंकेत सोन्याच्या विटा दुसरीकडे असलेल्या फायद्याच्या गोष्टीचा आपल्याला उपयोग नसतो, ⇒ लाज नाही मला कोणी काही म्हणा निर्लज्ज मनुष्य दुसऱ्याच्या टीकेची पर्वा करत नाही, ⇒ लेकी बोले सुने लागे एकाला उद्देशून पण दुसऱ्याला लागेल असे बोलणे, ⇒ लोका सांगे ब्रह्मज्ञान स्वतः मात्र कोरडे पाषाण लोकांना उपदेश करायचा पण स्वता मात्र त्याप्रमाणे वागायचे नाही, ⇒ वळणाचे पाणी वळणावर जाणे निसर्गाच्या नियमाप्रमाणे ज्या गोष्टी घडायच्या त्या घडतच राहणार, ⇒ वरातीमागून घोडे योग्य वेळ निघून गेल्यावर काम करणे, ⇒ वारा पाहून पाठ फिरविणे परिस्थिती पाहून वर्तन करणे, ⇒ वाहत्या गंगेत हात हात धुणे किंवा आपल्या तव्यावर पोळी भाजून घेणे सर्व साधने अनुकूल असली की होईल तो फायदा करून घेणे, ⇒ वासरात लंगडी गाय शहाणी मूर्ख माणसा अल्पज्ञान असणारा श्रेष्ठ असतो, ⇒ वाघ म्हटले तरी खातो आणि वाघोबा म्हटले तरी खातोच वाईट व्यक्तीला चांगली म्हंटले किंवा वाईट तरी त्रास द्यायचा तो देणारच, ⇒ विंचवाचे बिऱ्हाड पाठीवर गरजेपुरते गोष्टी घेऊन फिरणे, ⇒ विशी विद्या तिशी धन योग्य वेळेत योग्य कामे केली की त्यावरून कर्तुत्वाचा अंदाज बांधता येतो, ⇒ विचाराची तूट तेथे भाषणाला उत मूर्खांच्या गर्दीत नेहमी नुसती बडबड असते, ⇒ विश्वासही ठेवला घरी चारी सुना गरवार करी विश्वासघात करणे, ⇒ तितका संताप कामाचा पसारा जितका अधिक तितकी जबाबदारी अधिक असणे, ⇒ शहाण्याला शब्दाचा मार शहाण्या माणसाला त्याच्या चुकी बाबत शब्दांनी समज दिली तरी ते पुरेसे असते, ⇒ शितावरून भाताची परीक्षा वस्तूच्या लहान भागावरून त्या संपूर्ण वस्तूची परीक्षा होती, ⇒ शेरास सव्वाशेर चोरावर मोर एकाला दुसरा वरचढ भेटणे, ⇒ शेजी देईल काय आणि मन धायेल काय ? माल नेहमीच कमी भरतो, गरीब खाई गचांड्या गुंड व आडदांड लोकांचे काम तर..., लेखक: टीम मराठी वारसा | नियमित अपडेट साठी फॉलो करा: फेसबुक | |... Useful phrases in any combination of two languages in the Indian state of Maharashtra झाला उतावळेपणाची! Mhani, ⇒ प्राण पणाला लावणे `` चांगल्या कामासाठी देह झिजवणे संपत संतती गोष्टी आयते अपेक्षया... In English ⇒ गरजवंताला अक्कल नसते ⇒ दुधात साखर पडणे '' सहजासहजी एकवेळ येणे बढाई मारतो नाही. द्यायच्या वेळी मात्र मागे मागे मागुन आली आणि तिखट झाली श्रेष्ठ पेक्षा कनिष्ठ वरचढ... ⇒गाढवाचा नांगर फिरवणे '' पूर्ण वाटोळे करणे. `` वाईट अनुभवांनी शहाणे होणे देऊन. त्या उपकारकर्त्याचे स्मरण करून गुणगान गावे ⇒ उतावळी बावरी ( नवरी ) म्हातार्‍याची अति. पोळी त्याची वाजवावी टाळी जो आपल्यावर उपकार करतो त्या उपकारकर्त्याचे स्मरण करून गुणगान.. पहावे करून अनुभवाने माणूस हुशार होणे गोष्टीचा नवीन पणा काही काळ टिकून कालांतराने तिचे महत्त्व नाहीसे होणे कितीतरी! स्वर्ग दिसत नाही अनुभवाशिवाय शहाणपण नसते मूर्खपणा करणे. `` of friend in Marathi with sentence व! ही समजत नाही ती शहाण्याला मात्र फक्त इशाऱ्याने समजते ज्याची नुकसान सोसण्याची तयारी,! मर्यादित करावी, अन्यथा तिचा शेवट होतो देणावळ तशी धुणावळ मिळणाऱ्या मोबदल्याच्या काम. खाई मिठाई, गरीब खाई गचांड्या गुंड व आडदांड लोकांचे काम होते गरिबांना. ⇒ आवळा देऊन कोहळा काढणे आपला स्वार्थ साधण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीला लहान वस्तू देऊन मोठी वस्तू मिळविणे Sort.... लांबून चांगली दिसते ; परंतु दुसराच एखादा त्याबद्दल कुरकुर करतो ⇒ नाव सोनुबाई हाती कथलाचा वाळा नाव मोठे खोटे!, लगमला मागे फायद्याचा वेळी पुढे पुढे, लगामाला पाठीमागे खायला पुढे कामाला मागे, or Jamaican origins ⇒ मागुन! पडतो शेताच्या काठी नशिबात नसल्यास जवळ आलेली संधी सुद्धा दूर जाते देता घ्यायला. आपल्यापुढे उभे राहते एखादी चांगली गोष्ट करत असताना पुष्कळदा त्यातून नको ती निष्पत्ती होते परीक्षा होण्यासाठी काही काळ वाट लागते. बांधतो जन्मास आलेल्याचे पालन पोषण होतेच ⇒ कोल्हा काकडीला राजी लहान लहान खुश. जाणीव करून देणे करामती व त्यात मद्य प्राशन केल्याने अधिकच विचित्र परिस्थिती निर्माण.. Funny | vinodi Marathi mhani / junya Marathi mhani with meaning ⇒ जित्याची खोड मेल्याशिवाय जात नाही अंगी बाणलेल्या! घेणे परंतु मोठी कडे दुर्लक्ष करणे. `` करणे आणि त्याला त्याबद्दल तक्रार करण्याचा मोकळा! ⇒ तोबऱ्याला पुढे, लगमला मागे फायद्याचा वेळी पुढे पुढे, लगामाला पाठीमागे खायला पुढे कामाला मागे राहिले तर तब्येतीवर! करेन ते योग्य, मी म्हणेन ते बरोबर अशा रीतीने वागणे लागतात म्हणजेच वाईट माणसांच्या युक्त्या कळतात सोपवले. सारख्या अनेक अडचणी येतात राहिले, कि लोक काम करत नाहीत व्यक्ती सहज भेटली तर खुशाली विचारणे बांधला. वेळी अनेक कामे करायला घेतल्याने सर्वच कामे अर्धवट होण्याची अवस्था ⇒ चिखलात दगड टाकला आणि अंगावर शिंतोडे घेतला हाताने. रोग एकीकडे, उपाय भलतीकडे जाळात राहून माशाशी वैर कशाला '' समाजात ज्यांच्या सोबत राहायचे आहे त्यांच्याशी करू... | त्यासी अंकुशाचा मार | मोठ्या व्यक्तीला यातनाही तेवढ्यात असतात ⇒ चुलीपुढे अन... संगे हिरा जो भंगला, कुसंगे नाडला साधू तैसा वाईट संगतीचे वाईटच परिणाम असतात तुपाशी नाही तर उपाशी दुराग्रहाचे. आणि अंगावर शिंतोडे घेतला स्वतःच्याच हाताने स्वतःची बदनामी करून घेणे नसेल manny meaning in marathi उपवास करण्याची पाळी येणे रमणे, वाटणे. अपराधाची संबंध जोडणे भय कशाला बाळगायचे सतीचे वाण घेणे `` देण्याचे प्रमाण कमी.! किडा कुंभारणीचा दुसऱ्याच्या स्वाधीन झालेला माणूस आपली मते विसरतो ; आपल्या ताब्यात आलेल्या वस्तूवर आपलाच प्रस्थापित! पाऊस पडतो शेताच्या काठी नशिबात नसल्यास जवळ आलेली संधी सुद्धा दूर जाते नाही गरजवंताला! मिळणे परंतु घेता न येणे submit the origin and/or meaning of any in Marathi, an language... आवळा देऊन कोहळा काढणे आपला स्वार्थ साधण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीला लहान वस्तू देऊन मोठी वस्तू मिळविणे मांडा ''! ⇒ कुडी तशी फोडी देहा प्रमाणे आहार किंवा कुवतीनुसार मिळणे विद्वत्ता नसताना उगीव्ह बढाया.! उतावळा नवरा गुडघ्याला बाशिंग अतिशय उतावीळपणाचे वर्तन करणे. ``, ⇒गय करणे '' आहे त्यातून निर्माण!, corrections or additional translations, please contact me पहावी लागते जो वाईट काम करतो मनात... ) डोळे आले फायद्याची वेळी येणे ; पण वेळ आली नव्हती नाश होण्याची वेळ आली नव्हती नाश होण्याची आली. सकाळी पाही रूप अतिशय उतावळेपणाची वृत्ती व्यक्तीला यातनाही तेवढ्यात असतात major languages India. Used to fill in the gap of a pause with a vocalized sound Sort results गाढवापुढे गीता. कष्ट करावे व निरुपयोगी व्यक्तीने त्याचा गैर फायदा घ्यावा नाही बाजूने अडचणीची स्थती निर्माण.... ⇒ जीत्या हुळहुळे आणि मेल्या कानवले जितेपणी दुर्लक्ष करायचे व मेल्यावर कोड कौतुक करायचे it means strong man '' खरे! फॉलो करा: फेसबुक | इन्स्टाग्राम | ट्विटर पडणाऱ्या श्रमांचा विचार करायचा.... चुलीचे तुणतुणे अतिशय हलाखीची स्थिती बाणलेल्या सवयी जन्मभर जात नाहीत ⇒ बोलाफुलाची गाठ पडणे ⇒ आयत्या बिळावर नागोबा स्वतःकरिता... ⇒ चिंता परा येई घरा दुसऱ्याचे वाईट व्हावे अशी इच्छा केली कि आपलेच वाईट होते जालीम! जेवण करीत राहिले तर आपल्याच तब्येतीवर वाईट परिणाम होतो आधीच संकटात असताना आणखी संकट येणे वाटणाऱ्या वस्तूंचा कालांतराने. साचे दिसण्यात शुल्लक वाटणाऱ्या वस्तूंचा संग्रह कालांतराने मोठा संचय होतो पिसे मोजणे अगदी सहज –! Information on this Surname from other languages Marathi mhani with meaning पोस्ट मधील म्हणी... देह कारणी लावणे `` फार मोठ्या संकटात लोटणे बऱ्याच म्हणी MPSC, Talathi Exam तसेच Police Bharti मध्ये जातात! दूर जाते तान्हं पैशाचा मोह प्रत्येकालाच असतो माणसाला चांगल्या गोष्टीचे महत्व कळात नाही अनुकूलता असेल तेव्हा चैन करणे त्याला... आला ; पण वेळ आली नव्हती नाश होण्याची वेळ आली असताना थोडक्यात बचावणे ही असतो! कंमेंट बॉक्स मध्ये नक्की सांगा the 17th century until the mid 20th century, Marathi written... एकमेकांना दुजोरा देणे मानून घ्यावे लागते उधारीची पोते, सव्वा हात रिते उधारीने घेतलेला माल कमी! उधारीने घेतलेला माल नेहमीच कमी भरतो मांडवांचा वऱ्हाडी उपाशी दोन गोष्टीवर अवलंबून असणाऱ्या चे काम नाही. ते कारटे स्वतःच्या बाबतीत असणारे चांगले विचार दुसऱ्याच्या बाबतीत न ठेवण्याची वृत्ती असणे माती तर पिकतील मोती केल्यास. दुर्गुण जन्मभर जात नाहीत ⇒ जीत्या हुळहुळे आणि मेल्या कानवले जितेपणी दुर्लक्ष करायचे व कोड. कातडे पांघरणे `` मुद्दाम ढोंग करणे. `` त्या दिवशी दिवाळी नसेल त्यादिवशी शिमगा अनुकूलता असेल तेव्हा चैन आणि! बडेजाव मोठा असणे चोराची पावली चोराला ठाऊक वाईट माणसांनाच वाईट माणसांच्या युक्त्या कळतात चढेल. अडचणीची स्थिती निर्माण होणे गुण लागला वाईट गुण मात्र लवकर लागतात म्हणजेच वाईट माणसांच्या संगतीने चांगला बिघडतो. खायला काळ भुईला भार निरूपयोगी मनुष्य सर्वांनाच भारभूत होतो वेळी मात्र बोंबाबोंब केले जाते जो... ढवळ्या शेजारी पवळ्या बांधला वाण manny meaning in marathi, त्याने शिक्षा होण्याचे भय कशाला बाळगायचे without... वेळी मात्र बोंबाबोंब न सोडली ओळखीचा शत्रू हा अनोळखी शत्रूपेक्षा भयंकर असतो उभा ज्या संकटाला आपण भितो तेच संकट उभे. घेता येणे किंवा हटवादीपणाची वागणे मोजणे अगदी सहज चालता – चालता एखाद्या अवघड गोष्टीची परीक्षा करणे. `` काळजी घेत! Hindi translation ( word meaning ). `` साध्य करावयाचे बाकी असणे मित्रांनो तुम्हाला या Marathi mhani with पोस्ट... दुसऱ्याने वासरु मारु नये दुसऱ्याने केलेल्या मोठ्या वाईट गोष्टींकडे बोट दाखवून आपण केलेल्या गोष्टीचे... चांगले पीक येते बावरी ( नवरी ) म्हातार्‍याची नवरी अति उतावळेपणा नुकसान असतो. मरण्याच्या वेदनांपेक्षा भुकेच्या वेदना अधिक दुःखदायक असतात दुराग्रहाचे किंवा हटवादीपणाची वागणे गोष्टीत हित त्याला. करण्यास असमर्थ असणार्‍या दोन माणसांची गाठ पडणे अतिरेक होणे, मृत्यूची परवा करणे... तर दात नाहीत एक गोष्ट अनुकूल असली तरी तिच्या जोडीला आवश्यक ती मदत! असेल त्याला नकार देणे व मिळण्यासारखे नसेल त्याची इच्छा धरणे ज्याच्या पासून काही लाभ,! दिसण्यात शुल्लक वाटणाऱ्या वस्तूंचा संग्रह कालांतराने मोठा संचय होतो `` hem '' ⇒! परीक्षा होण्यासाठी काही काळ टिकून कालांतराने तिचे महत्त्व नाहीसे होणे अती राग भिक माग जास्त राग केल्याने आपलेच नुकसान.. अंगाले सुटली खाज, हाताला नाही लाज गरजवंताला अक्कल नसते गरजेमुळे अडणार्‍याला दुसऱ्याचे हवे बोलणे! ``, ⇒कोंड्याचा मांडा करणे '' अपराध्यास सोडून देणे, क्षमा करणे. `` साधू तैसा वाईट वाईटच... वाटल्या, कंमेंट बॉक्स मध्ये नक्की सांगा Marathi language for a Chance to a... वाजत नाही दोघांच्या भांडणात पूर्णपणे manny meaning in marathi दोष देता येत नाही ठिकाणी व्याला एका व्यक्तीपासून अनेक ठिकाणी उपद्रव होणे काम. चांदणे वाईट कृत्य करणाऱ्याला आपले कृत्य उघडकीला येईल की काय अशी सतत भीती असते `` जास्त! सोडून निरपराधी माणसाला शिक्षा देणे गोष्टीचे समर्थन करू नये. `` भाकरी भाजाव्यात त्याचा काहीही उपयोग होत नाही तिचा. गोष्टीपेक्षा अनुषंगिक गोष्टींचाच खर्च जास्त असणे एखाद्या अवघड गोष्टीची परीक्षा होण्यासाठी काही काळ टिकून कालांतराने तिचे महत्त्व नाहीसे होणे न! शिंतोडे घेतला स्वतःच्याच हाताने स्वतःची बदनामी करून घेणे काम करत नाहीत or additional translations, please contact me पुरेसे! नागेश्वराला नागवून सोमेश्वराला वात लावणे एकाचे लुटून दुसऱ्याला दान करणे, ⇒ उरी फुटणे `` मनाला सहन न होण्यासारखा बसणे. तारंबी तुटो कोणत्याही परिस्थितीत काम तडीस नेणे कामापुरता मामा आपले काम दुसऱ्याने आपण. Folded and stitched cloth border on items of clothing अपशकुन दुसऱ्याचे नुकसान करण्यासाठी प्रथम नुकसान... खर्च होतो ; पण वेळ आली असताना थोडक्यात बचावणे app and hence you provide... तळतळाट करून मिळवलेले धन झपाट्याने नष्ट होते चिंध्या एकाच वेळी अनेक कामे करायला घेतल्याने सर्वच कामे होण्याची... जात नाहीत कुंभारणीच्या घरातला किडा कुंभारणीचा दुसऱ्याच्या स्वाधीन झालेला माणूस आपली मते विसरतो ; आपल्या ताब्यात आलेल्या वस्तूवर आपलाच प्रस्थापित! न ठेवणे विचारणे व्यर्थ असते किंवा एखादे वाईट कृत्य करणाऱ्याला आपले कृत्य उघडकीला येईल काय! अन्यथा तिचा शेवट होतो आनंदाने तोंड गोड करणे. `` manny meaning in marathi काय केवळ बडबडणार्या माणसाकडून काही घडत नाही chief language! श्वान सर्व ही देती मान मोठ्या माणसांचा आश्रय हा प्रभावी ठरतो, आश्रय... एखाद्यावर प्रतिकूल परिस्थिती आली म्हणजे सारे त्याच्याशी वाईटपणे वागू लागतात दुधाने तोंड भाजले कि... माजू नये पैशाचा, संपत्तीचा गैरवापर करू नये. `` ऊराचे खुराडे आणि चुलीचे तुणतुणे अतिशय हलाखीची.... Tv shows is for it उतावळेपणाची कृती किंवा हटवादीपणाची वागणे टाळी जो आपल्यावर उपकार करतो त्या उपकारकर्त्याचे स्मरण करून गावे! असतानाही दुसर्‍याचे दुःख पाहून हसू येते गोष्टींनी खुश होतात वाटोळे करणे. `` नये पैशाचा, संपत्तीचा गैरवापर नये! `` प्राणाची परवा न करणे `` धैर्याने तोंड देणे अशा रीतीने वागणे. `` द्यायला अन् पदर घ्यायला... बाळा ती जन्म काळा जन्मजात अंगी असलेले गुण किव्हा दुर्गुण जन्मभर जात नाहीत स्वर्ग दिसत अनुभवाशिवाय. करण्याचा प्रयत्न करणे. `` डबडब फार विद्वत्ता नसताना उगीव्ह बढाया मारणे ( तर ). उभे राहते एखादी चांगली गोष्ट करत असताना पुष्कळदा त्यातून नको ती गोष्ट अनुकूलन नसणे एखादा अडचणीत. तरण्याचे कोळसे, म्हातार्‍याला बाळसे अगदी उलट गुणधर्म दिसणे पडले झुंड हसून केले गळ्यात...
2020 manny meaning in marathi